1. За всяка от двете специалности – пиано и цигулка, паричните награди са:

  • ПЪРВА – 7 000 EUR /Първата награда е неделима/
  • ВТОРА – 5 000 EUR
  • ТРЕТА – 3 500 EUR
  • ЧЕТВЪРТА – 2 000 EUR
  • ПЕТА – 1 500 EUR
  • ШЕСТА – 1 000 EUR

2. За всяка от двете специалности – пиано и цигулка се присъжда по една награда за „Най-добро изпълнение на произведение от Панчо Владигеров”.

3. В заключителните концерти на всяка специалност участват носители на награди, по предложения на двете журита, без да им се заплаща хонорар. При същите условия се правят и записите за CD след приключване на конкурса.

4. Носителят на ПЪРВА награда в специалност „цигулка” получава МАЙСТОРСКИ ЛЪК, предоставен от известния български лютиер ВЛАДО ТИЛЕВ.

5. За носителите на ПЪРВА награда в двете специалности се осигуряват концертни изяви през сезона 2019/2020 г. в програмите на международните музикални фестивали в България. Допълнителни ангажименти за концерти с оркестър и други участия ще бъдат обявени при приключването на международния конкурс.

6. Двете журита имат правото да присъдят и други награди – парични и предметни, осигурени от частни лица или организации, но след като предварително са обявени в Секретариата преди започването на конкурса и с решение на журито.

Фондация „Панчо Владигеров” има изключително и единствено право за договаряне с български и чужди организации, фирми, компании, частни лица – любители относно цялостното или частично записване, заснемане или излъчване на изпълнения от конкурсната програма и заключителните концерти. Изброените действия могат да се извършват само след сключване на договор или писмено разрешение от Секретариата на международния конкурс и заплащане на определена такса. При възникване на спорове в тълкуването на настоящия правилник за участие в Международния конкурс „Панчо Владигеров” за единствено меродавен се приема българският текст. 

За допълнителни справки и информация: Фондация „Панчо Владигеров” ул.” Цар Освободител” № 152 9700 ШУМЕН тел. и факс 054 800 388, моб. 0884 207894 e mail: foundation.vladigerov@hotmail.com, www.fondvlad.com