2004

журито по пиано /от ляво на дясно/:

ЕЛЕНА ВЕЛЧЕВА, МАРИЯ ГИНЕВА, проф. МИЛЕНА МОЛЛОВА – Председател, ЕМИЛИЯ КАНЕВА, ЕЛЕОНОРА КАРАМИШЕВА   

работен момент на журито по цигулка  /от ляво на дясно/:

РУМЯНА КОЛЕВА, проф. ГИНКА ГИЧКОВА, проф. МИНЧО МИНЧЕВ – Председател, ТАТЯНА КРЪСТЕВА, ЕКАТЕРИНА ДРАМАЛИЕВА 

двете журита при награждаването на заключителния концерт на националния конкурс

отличените участници след награждаването

Веселин Златев – кмет на Шумен, поздравява членовете на журито

проф. Минчо Минчев в разговор с участници от специалност цигулка

музикалните редактори от БНР

 
РОСИЦА КОЛЕВА  – носител на ПЪРВА НАГРАДА, специалност ПИАНО и на наградата за“най-добро изпълнение на произведение от Панчо Владигеров”


ГАБРИЕЛА ЕВТИМОВА  – носител на ВТОРА НАГРАДА, специалност ПИАНО и на наградата за“най-добро изпълнение на произведение от Панчо Владигеров”

СВЕТЛОМИР ЗЛАТКОВ – участник от Шумен

 

ЛИЯ ПЕТРОВА  – носител на ПЪРВА НАГРАДА,  специалност ЦИГУЛКА

ЛИЯ ПЕТРОВА получава майсторския лък, предоставен от лютиера ВЛАДО ТИЛЕВ


ДИМА ДИМИТРОВА  – носител на ВТОРА НАГРАДА, специалност ЦИГУЛКА и на наградата за“най-добро изпълнение на произведение от Панчо Владигеров”

разговор преди началото на прослушването