2008

журито по ПИАНО /от ляво на дясно/: доц. КРАСИМИР ГАТЕВ, проф. МИЛЕНА МОЛЛОВА – Председател, доц. РОКСАНА БОГДАНОВА, АТАНАС КАРЕЕВ

журито по ЦИГУЛКА /от ляво на дясно/: ДИНА ШНАЙДЕРМАН, проф. МИНЧО МИНЧЕВ – Председател, проф. ГИНКА ГИЧКОВА, МИЧО ДИМИТРОВ 

СТЕФАН БОНЕВ, носител на ПЪРВА награда в специалност ПИАНО, на наградата за „Най-добро изпълнение на произведение от Панчо Владигеров” и на наградата „АНТОН ДИКОВ”

 

СТЕФАН БОНЕВ на заключителния концерт

 

ЛИЛИ БОГДАНОВА, носител на ВТОРА награда в специалност ПИАНО

 

ЕЛИЦА МИРЧЕВА, носител на ТРЕТА награда, в специалност ПИАНО, участник от Шумен

 

ИВА НЕДЕВА, носител на ПЪРВА награда в специалност ЦИГУЛКА, на наградата за „Най-добро изпълнение на произведение от Панчо Владигеров” и на майсторския лък,предоставен от лютиера Владо Тилев

 

Ива Недева /втора снимка, като свири/

 

ЛИЛИЯ МИЛЧЕВА,  носител на ТРЕТА награда в специалност ЦИГУЛКА и на наградата „ЕМИЛ КАМИЛАРОВ“, връчена от Дина Шнайдерман

 

Минчо Минчев, Председател на Фондация „Панчо Владигеров“ връчва почетния знак на фондацията на Кмета на Шумен – Красимир Костов

 

1 – Милена Моллова, Атанас Кареев и Гинка Гичкова

2 – Красимир Гатев и Роксана Богданова

3 – Дина Шнайдерман, Минчо Минчев и Атанас Кареев