международното жури по време на пресконференция /от ляво на дясно/: ПАВЕЛ
ГЕРДЖИКОВ /България/, ЕЛЕНА ГАУДАСИНСКАЯ /Русия/, КАЛЛЕ КАНТИЛА /Финландия/, АЛЕКСАНДРИНА МИЛЧЕВА /България/ – Председател, ТОМАС МОЗЕР /САЩ/, ХЕЛЕНА ЛАЗАРСКА /Австрия/, КАЛУДИ КАЛУДОВ /България/

част от международното жури
международното жури на среща с КМЕТА на Община Шумен
Красимир Костов – кмет на Шумен и Минчо Минчев преди началото на международния
конкурс

АЛЕК АВЕДИСЯН /България/, ПЪРВА НАГРАДА и наградата за „най-добро изпълнение на произведение от Панчо Владигеров“, изпълнение на заключителния концерт

НАТАЛИЯ БОЕВА /Русия/, носител на ПЪРВА НАГРАДА, след финалното си изпълнение на международния конкурс

РАЛИЦА РАЛИНОВА /България/ носител на ВТОРА награда, на наградата за „най-добро изпълнение на произведение от Панчо Владигеров“ и на наградата за „най-добро изпълнение на произведение от Рихард Щраус“

ПЕТЪР ДИМОВ /България/ получава ВТОРА награда

ВАЛЕНТИН ВАТЕВ /България/, ТРЕТА награда

награждаване на ЕВГЕНИЯ СИДЕРОВА /България/, ТРЕТА награда

ПЕТЪР КАРАГЕНОВ /България/ с награда за „най-добре представил се пианист“ на международния конкурс
в очакване на награждаването

зад кулисите на международния конкурс 1

зад кулисите на международния конкурс 2

след заключителния концерт на международния конкурс