УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

     1. В Международния конкурс за пианисти и цигулари „Панчо Владигеров” могат да вземат участие пианисти и цигулари от всички националности.

     2. Към заявлението за участие /по образец/ трябва да бъдат приложени следните документи: 

  • акт за раждане /ксерокопие/
  • творческа автобиография
  • препоръка от преподавателя или от известен музикант
  • две снимки
  • документ за преведена такса за участие в размер на левовата равностойност на 100 EUR /в нея не трябва да са включени банковите такси/ по сметката на Фондация „Панчо Владигеров” в Първа инвестиционна банка, клон Шумен,

Фондация „Панчо Владигеров“ осигурява половината от размера на посочената такса за участие, която трябва да заплатят участниците от България.

     3. Документите за участие в Международния конкурс „Панчо Владигеров” се изпращат най-късно до 15 март 2019 година /според пощенското клеймо/ на адрес:

  • Адрес:  гр. Шумен, ул. “Цар Освободител” 152, п.к. 9700
    Тел.:  + 359 ( 54 ) 800 388
    E-mail:  foundation.vladigerov@hotmail.com

     4. Всеки кандидат, изпратил в срок необходимите документи, получава до 31 март 2019 година писмено потвръждение по електронна поща за допускането му до участие в конкурса. Писмото включва информация за регистрацията на участниците в международния конкурс и за тегленето на жребия, който определя реда за участие в трите тура на конкурса и явяването на репетиции. 

     5. Участниците в международния конкурс имат право на една репетиция до 20 минути преди началото на първи и втори тур, а на допуснатите до трети тур, в деня на провеждането му се осигурява една репетиция с оркестър. 

     6. Организаторите осигуряват разходите за нощувки на участниците, които са класирани на втори тур, но от деня след приключването на първи тур до деня на участието им в международния конкурс, включително. Всички останали разходи за път, цялото пребиваване в Шумен и нощувките до деня на приключване на първия тур, включително, на конкурса, са за сметка на участниците. По предварителната информация, посочена от кандидатите в заявлението за участие, се осигурява нощуване в хотел на преференциални цени, както и помещение за репетиции, за което не се заплаща. 

     7. Участниците в специалност цигулка имат право сами да осигурят корепетитора си /организаторите не изплащат разходи за него/, или да работят по време на конкурса с квалифицирани корепетитори, осигурени от организаторите, но за определен брой репетиции за отделните турове, които се обявяват при регистрацията на участника и не се заплащат от него. В случай, че участниците желаят повече от предложения брой репетиции с пианист, те се заплащат по договаряне. 

    8. Подаденото от всеки кандидат заявление по приложения образец документира приемането и спазването на настоящия правилник.