КОНКУРСНА ПРОГРАМА

     1. Международният конкурс за пианисти и цигулари „Панчо Владигеров” се провежда в три тура за всяка специалност, открити за публика. 

     2. До трети тур могат да бъдат допуснати не повече от 6 участника във всяка една специалност. 

     3. Произведенията от конкурсната програма се изпълняват задължително наизуст. Изключения се допускат само при изпълнение на сонати за цигулка и пиано във втори тур на специалност цигулка, а за двете специалности – при изпълнения на съвременни произведения, написани през последните 20 години, като нотният материал трябва да бъде представен в Секретариата на международния конкурс при регистрацията на участника. 

Предварителна информация за нотните материали на включените в конкурсната програма произведения от Панчо Владигеров може да се получи на електронен адрес: foundation.vladigerov@hotmail.com
Кандидатите от чужбина, които са подали документи за участие в международния конкурс, задължително получават ксерокопия на произведенията от Панчо Владигеров, които са включили в програмата си.

СПЕЦИАЛНОСТ ПИАНО

ПЪРВИ ТУР – до 20 минути

Изпълнение на произведения от 4 различни автора /препоръчва се да са от различни стилове/, като между тях задължително трябва да присъства:

 • Шопен – един етюд /по избор/
 • Панчо Владигеров – една от посочените пиеси /по избор/:
  • “Девет години станаха, Йонке” оп. 25 № 4, из Български песни и танци;
  • Меланхолия оп. 37 № 2, из Акварели;
  • Ариета оп. 51 № 4, из Сюита от пет пиеси

ВТОРИ ТУР – не по-малко от 40 и не повече от 50 минути

РЕЦИТАЛ с програма по избор на кандидата, в която не могат да бъдат повтаряни пиеси от първи тур и задължително трябва да бъдат включени: 

 • Бетовен – една соната
 • П. Владигеров – посочените две пиеси от следните клавирни цикли /по избор/:
  • от Три пиеси оп. 15 – №2 Есенна елегия и № 3 Хумореска;
  • от Епизоди оп. 36 – №4 Импровизация и № 5 Токата;
  • от Новелети оп. 59 – №4 Ноктюрно и № 5 Перпетуум мобиле;

ТРЕТИ ТУР

Първи етап – инструментален концерт със струнен камерен оркестър, /по избор от посочените/:

 • Моцарт – Концерт за пиано и оркестър № 11 KV 413;
 • – Концерт за пиано и оркестър №12 KV 414;
 • – Концерт за пиано и оркестър №13 KV 415;/

Втори етап – един инструментален концерт със симфоничен оркестър /по избор от посочените/:

 • Бетовен – Концерти за пиано и оркестър № 3 c moll и № 5 в Es Dur
 • Шопен – Концерт за пиано и оркестър № 1, e moll и № 2, f moll
 • Чайковски – Концерт за пиано и оркестър № 1, b moll
 • Рахманинов – Концерт за пиано и оркестър № 2, C Dur
 • П. Владигеров – Концерт за пиано и оркестър № 3 оп. 31

Участниците, които желаят да се състезават за наградата „Най-добро изпълнение на произведение от П. Владигеров”, задължително трябва да изпълнят в трети тур посочения клавирен концерт на П. Владигеров.
ПРОГРАМА

 • 27 май – теглене на жребий
 • 28, 29 май – Първи тур
 • 30, 31 май – Втори тур
 • 1, 2 юни – Трети тур – първи етап
 • 3, 4 юни – Трети тур – втори етап
 • 5 юни – Връчване на наградите и заключителен концерт

 

СПЕЦИАЛНОСТ Ц И Г У Л К А

ПЪРВИ ТУР – до 20 минути

 

 • ЕДНА ПРЕДКЛАСИЧНА СОНАТА с акомпанимент /по избор/
 • ЕДИН КАПРИЗ за соло цигулка от Паганини или от Виенявски /по избор/
 • П. Владигеров – „Песен“ от „Българска сюита“ оп. 21

ВТОРИ ТУР – не по-малко от 40 и не повече от 50 минути

РЕЦИТАЛ с програма по избор на кандидата, която да включва творби от различни стилове, да не повтаря пиеси от първи тур и задължително да включва една пиеса от Панчо Владигеров, по избор, от посочените:

 • Първа българска парафраза „Хоро” от оп. 18;
 • Втора българска парафраза „Ръченица” от оп. 18
 • Рапсодия „Вардар” оп. 16
 • „Бурлеска” оп. 14

ТРЕТИ ТУР

Първи етап – инструментален концерт със струнен камерен оркестър, /по избор от посочените/:

 • Й. С. Бах – Концерт за цигулка и струнен оркестър E Dur;
 • – Концерт за цигулка и струнен оркестър a moll;

Втори етап – един инструментален концерт със симфоничен оркестър /по избор от посочените/:

 • БЕТОВЕН – Концерт за цигулка и оркестър
 • БРАМС – Концерт за цигулка и оркестър
 • ЧАЙКОВСКИ – Концерт за цигулка и оркестър
 • ПРОКОФИЕВ – Концерт за цигулка и оркестър № 1
 • П.ВЛАДИГЕРОВ – Концерт за цигулка и оркестър № 1

Участниците, които желаят да се състезават за наградата „Най-добро изпълнение на произведение от П.Владигеров”, задължително трябва да изпълнят в трети тур посочения концерт на П. Владигеров.
ПРОГРАМА

 • 29 май – теглене на жребий
 • 30, 31 май – Първи тур
 • 1, 2 май – Втори тур
 • 3, 4 юни – Трети тур – първи етап
 • 5, 6 юни – Трети тур – втори етап
 • 7 юни – Връчване на наградите и заключителен концерт