ЖУРИ

1. Участниците във всяка специалност се оценяват от международно жури, в състава на което са включени изявени инструменталисти и педагози. 

2. Журито на всяка специалност работи по одобрен и приет правилник. Двете журита имат право да не присъждат всички обявени награди. 

3. Решенията на двете журита са окончателни.