МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Web: http://www.mc.government.bg

ОБЩИНА ШУМЕН
Web: http://www.shumen.bg

МЕЖДУНАРОДНА ФОНДАЦИЯ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
Web: http://www.cmfnd.org

ARCO
АТЕЛИЕ ЗА СТРУННИ МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ – ВЛАДО ТИЛЕВ
Web: http://www.tilev.de

АЛКОМЕТ АД
Web: http://www.alcomet-plc.com

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
Web: http://www.bnt.bg

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО
Web: http://www.bnr.bg

ЕЛЕКТРОННО НОВИНАРСКО ИЗДАНИЕ ШУМ.БГ
Web: http://shum.bg

M3 COMMUNICATIONS GROUP
Web: http://www.m3bg.com